Сакрыстыя працуе: 8:00 – 20:00 Тэл.: 8 017 365-44-15

Пошта: chyrvony@tut.by Мы ў сацыяльных сетках:         

Чацвер — Трэці тыдзень Адвэнту

 ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ Іс 54, 1–10 
Бог верны свайму Запавету

Чытанне Кнігі прарока Ісаі.

Узрадуйся, бясплодная,
якая не нарадзіла;
усклікай ад радасці і весяліся,
якая не спазнала болю родаў!
Бо ў пакінутай будзе больш сыноў,
чым сыноў у той, якая мае мужа, — кажа Пан.
Пашыр месца тваёй скініі,
расцягні палотны твайго шатра, не саромейся,
падоўж свае шнуры, умацуй калкі свае!
Бо ты разрасцешся направа і налева,
і патомства тваё авалодае народамі
і заселіць спустошаныя гарады.
Не бойся, бо не будзеш асаромлена,
не саромейся, бо не будзеш зняважана.
Ты забудзеш сорам сваёй маладосці
і больш не будзеш памятаць ганьбы твайго ўдаўства.
Бо мужам тваім ёсць Стварыцель твой,
Пан Магуццяў — імя Ягонае;
і Адкупіцель твой — Святы Ізраэля,
Богам усёй зямлі Ён будзе названы.
Бо як жонку пакінутую і засмучаную духам,
кліча цябе Пан.
І як да жонкі маладосці, якая была адвергнута,
звяртаецца твой Бог:
На малы час Я пакінуў цябе,
але з вялікай міласцю прыму цябе.
У прыступе гневу Я схаваў ад цябе
на хвіліну аблічча Маё,
але ў вечнай міласэрнасці злітуюся над табою, —
кажа Пан, Адкупіцель твой.
Бо для Мяне гэта, як воды Ноя,
калі прысягнуў Я, што воды Ноя не прыйдуць
больш на зямлю;
так прысягнуў Я, што не буду гневацца на цябе
і дакараць цябе не буду.
Бо горы знікнуць,
і пагоркі захістаюцца,
але міласэрнасць Мая не адступіць ад цябе,
і запавет спакою Майго не пахіснецца, —
кажа Пан, які спагадае табе.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ Пс 30 (29), 2 і 4. 5–6. 11–12а і 13b (Р.: 2а)

Рэфрэн: Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне выбавіў.

2. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне выбавіў *
і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне.
4. Пане, Ты вывеў з адхлані душу маю, *
Ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу.

Рэфрэн:

5. Спявайце Пану вы, Ягоныя верныя, *
памятайце пра святасць Ягоную.
6. Бо гнеў Яго трывае імгненне, +
а Яго ласкавасць — усё жыццё. *
Увечары прыходзіць плач, а раніцай — радасць.

Рэфрэн:

11. Пачуй, Пане, і злітуйся нада мною, *
Пане, будзь мне дапамогай!
12. Ты нараканне маё замяніў на танец.
13. Пане, Божа мой! Буду хваліць Цябе вечна.

Рэфрэн:

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ Лк 3, 4. 6

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі Яму,
і кожнае цела ўбачыць Божае збаўленне.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ Лк 7, 24–30
Ян пасланы падрыхтаваць дарогу Пану

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

Калі ж пасланцы Яна пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна: На што выйшлі вы ў пустыню глядзець? На трысціну, якую вецер хістае? На што ж вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шаты? Тыя, хто багата апранаецца і раскошна жыве, знаходзяцца ў каралеўскіх палацах. На што выйшлі вы глядзець? На прарока? Так, кажу вам, нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: Я пасылаю анёла Майго перад Табою, які падрыхтуе Табе дарогу.

Кажу вам: сярод народжаных жанчынамі няма нікога большага за Яна Хрысціцеля. Але найменшы ў Валадарстве Божым большы за яго.

І ўвесь народ, які слухаў Яго, і мытнікі прызналі справядлівасць Бога і ахрысціліся хростам Янавым. А фарысеі і кніжнікі адкінулі волю Божую адносна сябе і не прынялі хросту ад яго.

Гэта слова Пана.

Паводле catholic.by


Разважанне да Евангелля: Углядаючыся ў Яна Хрысціцеля

Ёсць шмат прычын, дзякуючы якім Ян Хрысціцель заслужыў вялікую пахвалу. Па-першае, ён не быў трысцінай, якую хістае вецер, іншымі словамі, не быў чалавекам нясталым у сваіх поглядах, які кажа тое, што адпавядае слухачам, а асабліва вялікім гэтага свету. Па-другое, не быў чалавекам, які прагне каралеўскай раскошы, але ўбогі як духам, так і сваім жыццём увесь час быў сярод тых, да якіх быў пасланы. Па-трэцяе, гэта хтосьці большы, чым прарок. Яго папярэднікі, нават такія вялікія як Майсей ці Ілля, толькі прадказвалі прыйсце Месіі. Ён, як сваяк Езуса, ужо перад сваім нараджэннем узрадаваўся з яго прыйсця. Гэтага ўсяго не дасведчыў ніводны чалавек.

Пане, чакаючы Твайго прыйсця, углядяюся ў Яна Хрысціцеля і слухаю яго магутны голас. Імкнуся стаць падобным да яго, каб не быць нясталым ў надзеі і любові да Цябе.

Разважанні кс. Марывуша Шмайдзінскага з “Евангелле 2016”
Пераклад разважання: Кацярына Дурко

Меткі: Чацвер, Лекцыянарый, Разважанні, Адвэнт

Друкаваць